Overslag

Overslag is evenals baggeren een breed begrip binnen de waterbouw. Denk hierbij aan het lossen van schepen, grond, zand of klei voor het aanbrengen van een dammen en golfbrekers of het overslaan van grondstoffen direct in de oever. Een ander voorbeeld is het lossen van specie in een baggerdepot. In andere gevallen moeten grondstoffen en materiaal op- of overgeslagen worden van een schip in een depot op de wal.