Al 30 jaar specialist in o.a. het baggeren van havens, kanalen en meren, grondtransport over water, op- en overslag, kadeverbeteringen, bergingen, leverantie van zand, grind en stortsteen.