Een overzicht van enkele werken


Begin jaren 2000.

Actief in het "Friese meren project" waarbij vaargeulen zijn uitgediept en oevers zijn verhoogd en verstevigd.


Aanleg insteekhavens in nieuwbouwplan.


Vervanging oude walbeschoeing.


Kraanwerk bij watermolen.

Zand en Grind van Zijsling en Zonen B.V.
Zand en Grind van Zijsling en Zonen B.V.
Zand en Grind van Zijsling en Zonen B.V.